Logo

Личностното израстване на жената-адвокат в България

  • Женското лидерство – предизвикателства, модели и перспективи. Кои са динамиките, които влияят върху посоките, в които направляваме живота си? Кое е важно за личностното развитие и израстване на жената-адвокат в България? Един разговор реализиран със съдействието на Асоциацията за жените-адвокати и нейния председател адвокат Елка Пороминска. В дискусията участват консултанти на световни корпорации и организации – Изабел Пужол от Франция и Дориан Барони от Италия, адвокат Елка Пороминска, адвокат Веселина Благоева и адвокат Мария Ганчева – вписана в Софийска адвокатска колегия и Адвокатска колегия Милано, Италия.

    Превод в ефир: Дафинка Костадинова.

    Към предаването ...