Logo

Нежният пол в адвокатурата вече със свое представителство

 • Учредителна декларация

  Ние, учредителите на „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ” (АЖА)

  д е к л а р и р а м е:

  1. 1/ С радост пред всички колеги адвокати, че на 06 юли 2014г. в град София се учреди Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „АСОЦИАЦИЯ ЗА ЖЕНИТЕ-АДВОКАТИ” (АЖА);
  2. 2/ С убеденост в собствените ни крехки сили, че ще работим за интересите на всички жени-адвокати в Република България, като имаме за основни приоритети издигане на авторитета на жените - адвокати и издигане авторитета на адвокатската професия;
  3. 3/ С дълготрайна последователност и нежна упоритост в усилията си, че ще подпомагаме жените-адвокати при поддържане и повишаване на тяхната квалификация, на тяхната специализация и ефективна и преуспяваща професионална реализация;
  4. 4/ С надежда в душите, че ще успеем да подпомогнем жените-адвокати, станали наскоро майки, социално слабите, инвалидите и нуждаещите се от грижи колеги.

  ЗА АСОЦИАЦИЯТА: ……………

  /Председател – адвокат ЕЛКА ПОРОМИНСКА/