Logo

  • Асоциацията за жените адвокати става на 10 години 21.06.2024

    Асоциацията за жените адвокати чества своя 10-годишен юбилей. За това време тя работи в няколко основни насоки – Защита срещу насилието (в частност срещу домашното насилие); Електронно правосъдие; професионално и духовно развитие на членовете. Целите на Асоциацията са разнородни, но могат лесно да се трансформират в помощ и защита на българските граждани.

    Пълен текст.