Logo

  • Национални награди за правосъдие – 2019 г. 16.02.2020

    Адв. Мария Ганчева- член на Асоциацията за жените адвокати, получи специалната награда на седмото издание на Националните награди за правосъдие -2019г. за приноса й в международното сътрудничество. Наградата връчи Председателката на Асоциацията за жените-адвокати- адв. Елка Пороминска.

    пълен текст