Logo

Членове

Членове- учредители са 25 адвокати от адвокатурите в Р. България.

Само месец след регистрирането си Асоциацията прие нови 15 членове и събра много съмишленици и приятели. Заявките за членство продължават да постъпват.

Членовете на Асоциацията за жените-адвокати са адвокати с богат професионален опит, с международни изяви и членства в чуждестранни адвокатски колегии, освен в националната ни адвокатура, с различен натюрел и многостранни интереси. Любопитен факт е и това, че членският ни състав е както от току-що завършили и новоприети адвокати, до адвокати с над 40-годишен юридически стаж.