Logo

Европейски проект във връзка със защита правата на човека - Бургос 2020

Уважаеми колеги,

Изпращам ви покана за участие в обучение по Европейски проект във връзка със защита правата на човека. От 1 до 3 април 2020 г. в Бургос ще се проведе вторият семинар по прилагането на Хартата на основните права на ЕС, организиран в рамките на европейския проект Lawyers 4 R ights . Проектът се реализира от фондация „Български адвокати за правата на човека“ с безвъзмездна помощ в подкрепа на проекти за международно обучение по гражданско право, наказателно право , или основни права ( JUST - JTRA - EJTR - AG -2017).

Желаещите могат да кандидатстват за класиране за участие в обучението по посочения в приложения файл начин. Разноските по обучението, път и настаняване, се поемат от средствата по проекта.

Оставам на разположение за въпроси и уточнения.

Поздрави,

адв. Елка Пороминска - Председател

на АСОЦИАЦИЯТА ЗА ЖЕНИТЕ- АДВОКАТИ

+359 888 88 0819

+359 879 292 242

допълнителна информация