Logo

  • Семинар по прилагане Харта на основните права на ЕС 20.02.2020

    Уважаеми колеги и колежки,

    Честита Нова 2020г. с пожелание от мен и Управителния съвет на Асоциацията за успешна и ползотворна година и много нови начинания, полезни и приятни за всички нас!

    Изпращам покана за участие в два форума, които се организират в Италия през м. февруари 2020г.

    пълен текст