seo Управителен съвет

Logo

Управителен съвет

Управителните органи са - Управителен съвет от 7 члена- с посочен състав в учредителния протокол и Контролен съвет с 3 члена, посочени пак там.

 1. Елка Пороминска
  Елка Пороминска
 2. Петя Колчева
  Петя Колчева
 3. Момка Дженева
  Момка Дженева
 4. Нелия Маринова – Янкова
  Нелия Маринова-Янкова
 5. Веселина Благоева
  Веселина Благоева
 6. Даниела Никифорова
  Дениела Никифорова
 7. Надя Банчева
  Надя Банчева